Styrelse

Gotlands Regementes Officerskassa

Föreningens styrelse

Enligt stadgarna ska vår styrelse bestå av en ordföfrande, en förvaltare för inventarier, 4 ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen kan även utse en kassaförvaltare.

Utöver detta ska det finnas 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.

 

Vår nuvarande styrelse ser ut enligt följande:

 

Ordförande: Joakim Martell

Förvaltare: Lars Skallin

Ledamot: Pontus Martelleur, Roger Johansson, Daniel Martell & Greger Westerlund.

Suppleant: Anders Eckerberg & Johnny Hederstedt.

 

Kassaförvaltare: Pehr Nylander

 

Revisor: Per Lindqvist & Per-Ola Hallberg

Revisorsuppleant: C-G Nilsson & Thomas Bjuresten

 

Valberedning: Ola Thuresson (sammankallande), Henrik Beijer & Arle Othberg

.

Föreningens adress

Gotlands Regementes Officerskassa

c/o Pehr Nylander

Vibble Vibblegatan

622 59 Visby

 

Organisationsnummer: 83 40 00-2363.

Maila föreningen: styrelsen@offkassanp18.se Plusgiro: 18 90 13-6