Hem

Senaste nytt

Höstsammanträde & Hjullunch

Den 15 december kl 13:00 på Suderbys Herrgård. Vi inleder med höstsammanträde och därefter julbord.

Anmälan senast 9 dec genom att betal in

500 kr till Pg 18 90 13-6.

Till Inbjudan.

Välkomna!

Daterat 2018-11-06

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 80 kr per år. Den ska vara betald till offkassans plusgiro senast den 30 mars innevarande år.

Plusgiro: 18 90 13-6

Kontakta oss

Du når oss via E-post: styrelsen@offkassanp18.se

 

För frågor om medlesavgift eller andra betalningar - kontakta kassaförvaltaren:

Pehr Nylander.

Anmäl din E-postadress för att få utskicken elektroniskt genom att maila till styrelsen.

Ange "epostlista" i ärenderaden.

Vi finns på Facebook.

Har du missat någon info här på hemsidan - titta under "Tidigare anslag".

Föreningens stadgar

Som föreningsmedlem bör du känna till föreningens stadgar.

Delar av stadgarna är ända från den 8 juni 1861, varpå språket kan uppfattas ålderdomligt. Men ändock är dessa fortfarande gällande.

 

Till föreningens stadgar

Resestipendium

Ansök om von Baumgartens resestipendie.

Du får medel till en resa med militär anknytning, exempelvis besök på ett regemente i utlandet, och vid nästkommande offkassemöte håller du ett föredrag om resan.

Kontakta styrelsen med en beskrivning om ditt resemål, innehåll och uppskattad kostnad.

Nyttiga länkar

Gotlands Regementes Kamratförening, GRKF. Där finner du bland annat länkar till andra hemsidor och bilder med koppling till regementet.

 

Fredsbaskrarna Gotland: Många officerare vid regementet har tjänstgjort i utlandsstyrkorna. Här finns information och nätverk att tillgå. Föreningen hette tidigare FN-Gutarna.

Gotlands Regementes Officerskassa

Maila föreningen: styrelsen@offkassanp18.se Plusgiro: 18 90 13-6